Via dit formulier kan het lidmaatschap opgezegd worden. Nadat de leiding is ingelicht over het stopzetten van het lidmaatschap, kan het opzeggingsformulier ingevuld en verstuurd worden. Opzeggen kan per 1 januari en 1 juli.

Met Ctrl kunnen meerdere opties gekozen worden.

  Refresh Captcha