Notulen Algemene Leden Vergadering 2022

ALV 15 juni 2022

 

 1. Opening: 2019 was de laatste ledenvergadering, met Michel Bletterman als gast.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen: Christina Bakker, Jitske Krol en Appie van Houten zijn er met kennisgeving niet.
 3. Notulen 18 april 2019: geen opmerkingen.
 4. Jaarverslag secretariaat; ondanks de Covidcrisis is er toch veel gedaan en geschakeld, een compliment voor de leiding! De plaatjes zijn mooi, zegt Wendel.
 5. Jaarverslag ledenadministratie: in een jaar van 169 naar 189 leden. Er komen nog een aantal afzeggingen, maar er zijn weinig afzeggingen geweest, mede door het actief aan blijven bieden van lessen en creatief denken tijdens de crisis. Ouders geven tijdens de ALV aan dat dit zeer gewaardeerd werd.
 6. Verslag penningmeester: 2021 met verlies afgesloten, dit was al voorspeld door de penningmeester. Personeelskosten hoger door vervanging ziekte. Ledenaantallen groeien en dat is nodig en goed. Groepen voor na de zomervakantie zijn mooi gevuld.
 7. Kascommissie: goedkeuring van het verslag. Nieuw lid kascommissie wordt een oproep voor gedaan, Grietje Paula neemt afscheid.
 8. Contributieverhoging: €39 euro per kwartaal, als je 1 uur per week traint. €42 per kwartaal als je 2 uur traint. Ouders gaan akkoord, de verhoging is vastgesteld per 1 oktober 2022.
 9. Vertrouwenspersoon: Jitske Krol is bereid gevonden om als vertrouwenspersoon te fungeren binnen onze vereniging.
 10. Bestuursverkiezing: Bram neemt afscheid en wordt verrast met diverse cadeaus. We bedanken Bram voor zijn inzet!

De taak van Bram wordt overgenomen door Sandra van der Meulen. Sandra geeft aan dat ze er zin in heeft om zich in te zetten voor de vereniging.

 1. Rondvraag: geen vragen
 2. Sluiting om 20.06 uur