Grote opkomst bij Fittest voor 50+

door bestuur op 17 Oktober 2016

IJlst. Op zaterdag 15 oktober werd in De Utherne en in de praktijk van Fysiowymbrits de fittest georganiseerd. Iedereen boven de 50 jaar kon daar een fittest ondergaan. In De Utherne waren wij als gymnastiekvereniging vertegenwoordigd door Roiena van den Brink die vol enthousiasme vertelde over onze nieuwe tak Ouderen in Beweging.

De belangstelling voor de hele dag was enorm. Meer dan 170 mensen kwamen een fittest doen. Onder hen hebben zich ook mensen aangemeld voor onze vereniging. Roiena kan dus de komende dinsdagen bij haar groep nieuwe mensen van harte welkom heten. Mooie opzet en goed dat we daar zo pontificaal en positief aanwezig waren!

Nieuwsoverzicht van De Stanfries