Algemene ledenvergadering 20 april a.s.

door bestuur op 14 April 2016

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op woensdag 20 april 2016.

Plaats: Tulpenzaal MFS De Utherne.

Aanvang:  19:30 uur!!

 AGENDA:

   1. Opening door de voorzitter.

   2. Ingekomen stukken en mededelingen.

   3. Notulen alg. ledenvergadering 15 april 2015

   4. Jaarverslag secretariaat op de site www.destanfries.nl

   5. Jaarverslag ledenadministratie.

   6. Jaarverslag penningmeester

   7.Verslag kascommissie.

     Kascontrole uitgevoerd door Karin van Dam en Bram Vermeij. Zoals gebruikelijk
     wordt één van de twee kascommissieleden, Karin van Dam, vervangen door
     een nieuw kascommissielid. Het andere kascommissielid, Bram Vermeij blijft
     nog voor het volgende jaar.
     Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

   8.Bestuursverkiezingen

     Aftredend als penningmeester: Mirjam Engelaar,
     Kandidaat: …

   9. Rondvraag

   10. Sluiting

 

Namens het bestuur G.V. De Stânfries
Ingrid Haanstra, secretaresse

Nieuwsoverzicht van De Stanfries