Algemene jaarvergadering

door bestuur op 8 April 2019

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op woensdag 17 april 2019

Deze jaarvergadering is voor u allen: ouders EN jeugdleden gezien het programma!

 

Plaats: sportzaal en vergaderzaal M.F.C. De Utherne

Gewijzigde tijden:  18:30 uur tot ± 21:00 uur

Gast:  Michel Bletterman, hij maakt deel uit van de Nederlandse herenselectie!!

                                   

18.30– 20.30 uur:  Start in de zaal met mondelinge presentatie door topturner

Michel Bletterman en daarna demonstraties en oefeningen met

onze eigen Stânfriesleden

 

Aansluitend het officiële gedeelte van de jaarvergadering

 

AGENDA

 

1.     Opening door de voorzitter

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Notulen alg. ledenvergadering 18 april 2018

4.     Jaarverslag secretariaat

5.     Jaarverslag ledenadministratie

6.     Jaarverslag penningmeester

7.     Verslag kascommissie

Kascontrole uitgevoerd door Dianne van der Knaap en Mirjam Engelaar. We zijn  op zoek naar een nieuw kascommissielid voor twee jaar. Leden kunnen zich  aanmelden bij een van de bestuursleden.

8.     Vooruitblik op de nieuwe website

9.     Hulp van ouders bij G.V. De Stânfries

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

 

Namens het bestuur G.V. De Stânfries

Jitske Krol, secretariaat

Nieuwsoverzicht van De Stanfries