Agenda algemene ledenvergadering 15 april 2015

geplaatst op 5 April 2015
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op woensdag 15 april 2015.
Plaats: vergaderzaal MFS De Utherne.
Aanvang:  19:30 uur!!
 
AGENDA:
 
  1. Opening door de voorzitter.
 
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 
  3. Notulen alg. ledenvergadering 15 april 2014
 
  4. Jaarverslag secretariaat op de site www.destanfries.nl
 
  5. Jaarverslag ledenadministratie.
 
  6. Jaarverslag penningmeester
 
  7. Verslag kascommissie.
       Kascontrole uitgevoerd door Gerrit Visser en Karin van Dam. Zoals gebruikelijk
       wordt één van de  twee kascommissieleden ,Gerrit Visser, vervangen
       door een nieuw  kascommissielid. Het andere kascommissielid , Karin van Dam, blijft
       nog voor het  volgende jaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
 
  8. Contributieverhoging (Zie toelichting hieronder)
     
  9. Rondvraag
 
 10. Sluiting
 
Namens het bestuur G.V. De Stânfries
Ingrid Haanstra, secretaresse
 
 
Toelichting contributie verhoging.
 
G.V. De Stanfries is genoodzaakt met ingang van het tweede kwartaal 2015 de contributie extra te verhogen. Deze verhoging is gebaseerd op de volgende oorzaken:
 
 
1. In 2014 hebben we een verlies gedraaid..
 
2..Daarnaast wordt de subsidie van de gemeente met ingang van dit jaar gedeeltelijk stop gezet. In  2015 ontvangen we nog 1/3 van het bedrag van 2014. In 2016 is de subsidie helemaal van de baan.
 
3. Tevens wordt de  privatisering van MFC De Utherne met ingang van 1 januari 2016 een feit en wordt mogelijk de huur van De Utherne gelijk getrokken aan alle sportaccommodaties in onze gemeente. Dit omvat een verhoging van circa 25%.

De contributieverhoging valt hoger uit dan de jaarlijkse, structurele verhoging aangezien we te maken hebben met de drie bovengenoemde zaken.
 
Daarnaast komt er een wijziging over de toepassing van de korting over de extra lessen. Met ingang van het 2de kwartaal betaalt u over de langste les het volledige tarief en geldt de korting van de extra les contributie alleen voor de kortere lessen.
 
Alleen door deze weloverwogen maatregelen kunnen we op dezelfde voet verdergaan.
 
Namens het bestuur van G.V. De Stânfries
Koos Nederhoed
 

Mededelingen van De Stanfries