Home

G.V de Stânfries blikt terug op succesvol meetmoment turnsters

G.V de Stânfries blikt terug op succesvol meetmoment turnsters
 
Afgelopen zaterdag was het een komen en gaan van turnsters in sportcomplex de Utherne
waar gymnastiekvereniging De Stânfries het eerste meetmoment voor het Rayon West hield.
De organisatie mocht maar liefst 135 deelnemers verwelkomen van 12 verenigingen. “Een
heel mooi aantal”, resumeerde Mieke Bergstra van de plaatselijke verantwoordelijken die
namens de eigen vereniging 19 turnsters afvaardigden.

Eigen niveau
Sedert vorig jaar turnt de onderbouw in de leeftijd van 6 tot 9 jaar geen officiële wedstrijd
meer, maar kunnen zij op eigen niveau laten zien wat zij beheersen tijdens het
meetmoment. Daarbij worden de jeugdige gymasten op de volgende trajecten getoetst door
de technische commissie: sprong, brug, balk en vloer. Vrijdagavond had de organisatie al
met man en macht tot diep in de nacht de attributen opgesteld zodat men om 08.30 uur
meteen van start kon gaan.

Systeem
“Deze trajecten bestaan uit verschillende stappen opbouwend van basis, stap 1 tot
eindvorm stap 7. De turnster maakt zelf een keuze welke stap ze laat zien en krijgt daar een
gouden, zilveren, bronzen of oranje sticker voor.” legt Mieke Bergstra het systeem uit.

Sponsoren
Turnsters behaalden mooie resultaten waar niet alleen ouders maar ook de leiding “grutsk”
op waren. Aan het eind van de sessie werden de diploma’s uitgereikt door dezelfde leiding.
Daarnaast kregen alle deelnemers een medaille omgehangen waarvoor De Stânfries
sponsoren had gevonden in Kinderopvang Middelpunt en Nautic Service Verhagen.

Bekende brandweer
De gastgevers toonden zich content met deze ouverture in de IJlster sporthal. “Het was een
groot succes. Veel publiek en organisatorisch liep het als de bekende brandweer”, aldus
Mieke Bergstra niet zonder enige trots. Het tweede meetmoment voor de turnsters is op 1
april in Oudehaske en op 13 mei 2023 organiseert De Stânfries wederom het meetmoment
voor de jeugdige sporters.

Bron: Bericht en foto De Stânfries